Hjem/Callcenternemnda

Callcenternemnda

Avgjørelsen av om et callcenter skal gis godkjenning treffes av Callcenternemnda. Den kan også trekke en godkjenning tilbake dersom callcentere ikke oppfyller kravene etter at godkjenning er gitt. Nemnda er sammensatt av representanter fra ANFO og Virke og ledes av en advokat.

 

Callcenternemnda består av følgende personer:

Nemdas leder: Camilla Forgaard Rukin, advokat i Virke
Telefonnummer: 22 54 17 79
E-postadresse: camilla.forgaard.rukin@virke.no

Anders Haugen, selvstendig næringsdrivende
Mobil: 900 36 080 
E-postadresse: anders@ahaco.no

 

Klageorganet til Callsenternemnda:

Leder Forretningsjus/advokat: Hege Stokmo
Virke Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo
Telefonnummer: 22 54 17 54
E-postadresse:  hege.stokmo@virke.no

 

Sekretariat:

Kjersti E. Andresen, Mogi Consulting
Telefonnummer: 959 82 540
E-postadresse: kjersti.andresen@godkjentcallcenter.no

 

Kontakt ANFO eller Virke

 

ANFO - Annonsørforeningen

Carsten Gunnarstorp - advokat

Mobil: 411 04 055
E-post: carsten@anfo.no

ANFO er en interesseorganisasjon for norske markedsførere og annonsører i Norge. 

 

Virke

Stein Johnsen - direktør og advokat

Telefon: 905 31 647
E-post: stein.johnsen@virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge og organiserer virksomheter innen varehandel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, utdanning, kultur og frivillighet.

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS