Hvordan går dere frem for å søke godkjenning?

Under finner dere en link til det elektroniske søknadsskjemaet. Skjemaet vil veilede deg gjennom hva vi trenger av informasjon. Du må i søknaden også legge ved en rekke vedlegg. Dette gjøres ved at dokumentene lastes opp og legges ved i skjemaet. I arbeidet med utfylling av søknadsskjema er det viktig at dere leser nøye gjennom hvert spørsmål og bruker tid på forberedelsen av søknaden. Dersom dere er i tvil, kan dere ta kontakt med nemndas sekretariat.

Når skjemaet er fylt ut og alle nødvendige vedlegg er klare, sendes dette til Callcenternemndas sekretariat. Dersom dere skulle ha problemer med å laste opp noen av vedleggene, kan disse sendes separat i posten til Sekretariatet ved Kjersti Andresen, kjersti.andresen@godkjentcallcenter.no.

Vi anbefaler å ha alle vedlegg tilgjengelige før utfylling av søknaden. Oversikt over alle vedleggene kan du laste ned her.

Sekretariatet vil da gjennomgå søknaden og påse at all nødvendig dokumentasjon er vedlagt og at skjemaet er riktig utfylt. Sekretariatet vil så lage sin innstilling til godkjenning/ikke godkjenning og sende denne videre til nemnda.

Det er nemnda som i møte vedtar om virksomheten får godkjenning eller ikke. Dersom virksomheten er uenig i nemndas avgjørelse, kan avgjørelsen påklages til klageinstansen innen 3 uker fra underretning om nemndas avgjørelse.

Godkjenningen gis for 3 år av gangen, men det stilles krav om at godkjente virksomheter etter 1 og 2 år skal sende over utvalgt informasjon for å kunne videreføre godkjenningen.

Følgende informasjon skal sendes inn 1 og 2 år etter hovedgodkjenning:

  • Bekreftelse på at virksomheten fortsatt følger det som ble oppgitt i opprinnelig søknad
  • Mottatte klager - direkte til Callcenteret og oversendt fra Forbrukerombudet
  • Oversikt over antall besvarte samtaler, antall tilkoblede samtaler samt antall klager på oppringer (bransjenormens punkt 2.4)

Saksbehandlergebyr

Første gang:
Kr 10.000,- for medlemmer av Virke eller ANFO
Kr 15.000,- for virksomheter som ikke er medlem

Videreføring (2. og 3. år):
Kr 5.000,- for medlemmer av Virke eller ANFO
Kr 7.500,- eks moms for ikke medlemmer

Alle tall er oppgitt uten mva.

Saksbehandlingsgebyret må betales forskuddsvis. Straks det er notert at gebyret er behandlet vil sekretariatet gjennomgå søknaden. 

gk_soek_her_btn.jpg

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS