Hjem/Bransjenormer

Bransjenormer

ANFO og Virke har i samarbeid utarbeidet en generell bransjenorm for å opprettholde et effektivt og pålitelig system for selvregulering. Hensikten med disse bransjenormene er å gi forbrukerne og virksomhetene forutsigbarhet og klare retningslinjer for å møte rimelige krav og forventninger som stilles til bransjens praksis. Bransjenormene for Callcentre setter etiske og tekniske standarder for godkjente virksomheters praksis, og det forutsettes at Godkjente Callcentere følger normene. Det vil videre bli utarbeidet, publisert retningslinjer for praksis på ulike områder som berører bransjen ved behov. 

Omfang

Virksomheter som benytter telefon som salgsverktøy i en eller annen form, være seg inngående eller utgående telefonhenvendelser er undergitt en rekke krav gjennom flere lover, herunder lov om markedsføring, angrerettloven med flere. Både inngående Callcentrere (kundesentre) og utgående Callcentere vil bli omfattet av denne bransjenormen i når henvendelsen dreier seg om salg.  

Bransjeorganisasjonene ANFO og Virke har gjennom dette dokumentet gitt nærmere retningslinjer som skal veilede bransjen om hva som er gjeldende for å sikre og bistå bransjen opptreden i tråd med lovverk, etikk, forretningsskikk og krav fra sluttkunde.  

Denne bransjenormen gir svar og retningslinjer til hjelp og støtte. Dette er ikke å anse som et fullstendig dokument og dokumentet vil bli løpende oppdatert.  

Dokumentet skal sikre at forbrukerens lovfestede rettigheter ivaretas ved virksomhetenes utøvelse av sin virksomhet.

Den fullstendige bransjenormen kan du laste ned her (oppdatert 13.2.2024)

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS