Hjem/Lover & Regler

Lover og Regler

Virksomheter som er med i godkjenningsordningen må oppfylle alle lovpålagte krav for virksomheten. Det gjelder både generelle krav som gjelder alle virksomheter og de spesielle kravene i forbindelse med salg og markedsføring over telefon.

Som en del av ordningen må callcenteret dokumentere at selskapet er organisert i henhold til selskapsrettslige regler, og at selskapet har betalt skyldige skatter og avgifter. Opplysninger om regnskapsfører og eventuell revisor må også fremlegges.

Hva gjelder ansatte må kravene i arbeidsmiljøloven være oppfylt. Callcenteret må blant annet dokumentere arbeidsavtaler, at det er etablert tilfredsstillende internkontroll og at verneombud har gjennomgått obligatorisk opplæring.

Link til arbeidsmiljøloven på lovdata

Sentrale lover for callcentervirksomhet er markedsføringsloven, personopplysningsloven og angrerettloven. Disse lovene stiller blant annet krav til oppdaterte adressegrunnlag, vask mot reservasjonsregistre, samtykke, mulighet til å angre kjøpet, dokumentasjon på inngåtte avtaler og databehandleravtaler med oppdragsgivere og underleverandører. 

Link til markedsføringsloven
Link til angrerettloven
› Link til personopplysningsloven

 

 

Web levert av CustomPublish AS